MAX-20

image

MAX-20

เครื่องขัดพื้น

เครื่องขัดพื้น 20 นิ้ว 175 รอบ

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขัดพื้น ขนาด 20 นิ้ว

ความเร็วรอบในการขัด 175 รอบต่อนาที

มอเตอร์ โตชิบา ขนาด 0.5 แรง

วามเร็วรอบมอเตอร์ 175 รอบ/นาที

สายไฟระบบกันน้ำยาว 10 เมตร

กระแสไฟฟ้า 220/1/50 โวลท์

การขับเคลื่อน Safety Gear Drive